ហូបកាហ្វេ​ ពិភាក្សានយោបាយ​​ សរសេរទស្សនៈ

មីនា

27

main-image

របៀបវារៈសំខាន់ៗ

#កាហ្វេនយោបាយ សូមជម្រាបថា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ យើងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្តាហ៍តាមរយៈបន្ទប់ប្រជុំ Zoom Meeting នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មិនា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ២:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៤:០០នាទីរសៀល។   យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដែលមានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា និង អ្នកនាង ស្ដើង ភារ៉ុង ប្រធានកម្មវិធីនៅអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា។   ប្រធានបទ៖ “យុវជន និងការចូលរួមក្នុងនយោបាយនាយុគសម័យកូវីត១៩" - យុវជនកម្ពុជា និងឧបសគ្គរបស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងកំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីត១៩ - កង្វះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយ៖ គ្មានស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាព រឺក៏គ្មានឱកាសទេ? - វិធីសាស្រ្តថ្មីៗរបស់គណបក្សយុវជនកម្ពុជា និងអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា ដើម្បីឱ្យយុវជនចូលរួមក្នុងនយោបាយ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានេះ សូមចុះឈ្មោះតាមតំណរភ្ជាប់មួយនេះ៖ https://bit.ly/2Puxgmq

ការពិពណ៌នា

​ ទីកន្លែង